Beste IC-arts/intensivist,

Welkom op de website van de delirium implementatie studie. In deze fase van de studie wordt de delirium screening op uw intensive care geïmplementeerd (d.w.z. tot september 2013). Dit screeningsinstrument zal binnenkort bij alle patiënten dagelijks worden afgenomen door de IC verpleegkundigen (eenmaal per dienst dus minstens 3x per dag). Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat structurele screening middels de voornoemde screenings instrumenten nuttig is voor de detectie van delirium bij IC patiënten. Met name het zogenaamde "stille" of "hypoactieve" delirium wordt veel beter gedetecteerd middels screenen vergeleken met onze "klinische blik". 

In een volgende fase zal aandacht worden geschonken aan implementatie van een geïntegreerd delirium preventie en behandel protocol in de 6 deelnemende intensive care afdelingen.

Voor dit moment (periode zomer-najaar 2013) vragen we van u als IC arts het volgende:


1) Verdiep u minstens eenmalig in het lesmateriaal op de volgende links (alle links worden in een nieuwe venster geopend):


Onderdeel 1: Screening algemeen

Onderdeel 2: Schermafbeelding 2013-06-30 om 11.40.58 (21 min): Waarom screenen


Onderdeel 3: Samenvatting PAD richtlijn

Onderdeel 4:
(indien de CAM-ICU van toepassing)Schermafbeelding 2013-06-30 om 11.40.58(6 min): CAM-ICU aan bed


2)
Indien u de bovenstaande heeft gedaan print het aftekenformulier Schermafbeelding 2013-07-06 om 18.55.06, teken dit dan af en deponeer dit in het postvak van uw contactpersoon (of persoonlijk afgeven). Het aftekenen is slechts ter vaststelling van de volledigheid van scholing van alle betrokkenen in het kader van de implementatie studie en dient niet als "controle" of als stok achter de deur, maar het documenteren van deze scholing wordt uiteraard wel zeer op prijs gesteld.

3) Zodra de screening door de IC verpleegkundigen goed is geïmplementeerd zal u op de hoogte worden gesteld door de contactpersoon voor de delirium studie op uw IC. We vragen dan vanaf dat moment van u om een positieve screening serieus te nemen (de verpleegkundige zal een positieve screening aan u rapporteren als het goed is) als indicatie dat de patiënt waarschijnlijk delirant is en te handelen naar bevinden.


We zullen u van het verdere beloop van de studie uiteraard op de hoogte houden in de volgende fase (na januari 2014 ongeveer).

Dank voor uw inspanning om bij te dragen aan (nog) betere IC zorg op uw afdeling door u in te zetten voor dit project. Realiseer u dat delirium = hersenfalen = verhoogde mortaliteit!

Succes!Schema:
Pasted Graphic