Schermafbeelding 2014-03-28 om 09.32.48
De belangrijkste stap in ‘behandeling’ van delirium is de preventie ervan en geadviseerd wordt om de diverse activiteiten die hierbij horen zoveel mogelijk vorm aan bed te geven in een individueel dagprogramma. Advies is om volgende onderdelen in een dagprogramma op te nemen:
 • Psychosociale hygiëne
 • Slaapbevordering
 • Vroege mobilisatie
 • Sanering medicatie

Schermafbeelding 2014-03-28 om 09.27.17
Onder de psychosociale hygiëne vallen volgende interventies en zijn van toepassing bij alle IC patiënten:
 • Herhaaldelijke oriëntatie van de patiënt in tijd, plaats en persoon;
 • Cognitieve stimulatie overdag (bijvoorbeeld: a) oriëntatie oefeningen (herhalen welke dag , datum, tijdstip van de dag is); b) geheugen en aandacht oefeningen (cijferreeksen vooruit noemen, cijferreeksen achteruit noemen, zelfstandig naamwoord in een zin terug noemen, letter-nummer reeksen herhalen; c) probleemoplossende opdrachten / informatieverwerking snelheid (matrix puzzels, patroon herkenning, kruiswoorden oplossen, sudokupuzzels of labyrintpuzzels) – hierbij de familie als partner in de zorg bij betrekken!
 • Minimaliseren van sensorische deprivatie door het gebruik van bril of gehoorapparaat;
 • Pas fixatie maatregelen alleen toe indien strikt noodzakelijk;
 • Zorg voor de regelmaat. Voor zoveel mogelijk en gewenst hetzelfde verpleegkundigen en artsen aan bed.

Schermafbeelding 2014-03-28 om 09.27.52
Slaapbevordering door ervoor zorgen dat een dag-nacht ritme voor zoveel mogelijk gehandhaafd wordt houdt volgende interventies in:
 • Geen onnodige verlichting en/of geluid bij de patiënt ’s nachts;
 • Stimuleer mobilisatie en beweging overdag;
 • Bied de oordopjes aan de patiënten die problemen met slapen hebben;
 • Visite ’s nachts alleen indien strikt medisch geïndiceerd;
 • Biedt indien gewenst zachte muziek aan;
 • Bij uitblijven van succes van bovenstaande interventies en nachtelijk onrust overweeg medicatie zoals in het slaapprotocol beschreven (indien slaapprotocol aanwezig)
Voorbeeld slaapprotocol flowchart: Schermafbeelding 2013-07-06 om 18.55.06

Schermafbeelding 2014-03-28 om 09.28.02

Fysiotherapie en vroege mobilisatie op de ICV

Uitgangspunten
 • Er is bewezen dat het vroeg mobiliseren en activeren van IC patiënten effectief zijn bij het beperken van de negatieve gevolgen van bedrust, inactiviteit en “critical illness”.
 • Vroeg mobiliseren is veilig!
 • Positieve gevolgen van vroeg mobiliseren tijdens de IC behandeling zijn:
 • Vermindering van complicaties van spierzwakte
 • Kortere beademingsduur
 • Minder delirium
 • Verkorting van de IC en ziekenhuis opname duur
 • Beter fysiek en sociaal functioneren in de periode na de IC/ziekenhuis opname
 • Vroeg mobiliseren is kostenbesparend.
 • Fysiotherapeutische behandeling is ingebed in dagelijkse visite en beleid en speelt een belangrijk rol in het multidisciplinaire behandelteam op de ICV (voor het proces en taken zie flowchart - van het Erasmus MC).
 • Fysiotherapeutische behandeling is gebaseerd op de “Evidence Statement voor fysiotherapie op de Intensive Care”* (Voor meer detail over diagnostisch en therapeutisch proces zie de link hieronder)
 • Mobiliseren wordt bij voorkeur ingebed in een dagprogramma voor elke IC patiënt.

*Link naar de:
Evidence statement Fysiotherapie op de ICSchermafbeelding 2014-03-28 om 09.28.12

Evalueer dagelijks de medicatie van de patiënt en stop zo mogelijk medicatie die het delirium kan veroorzaken, vooral de sedatie middelen zoals benzodiazepines. Streef als dat kan naar “analgesie-zonder-sedatie” beleid! Hierbij de lijst met delirogene medicamenten: Schermafbeelding 2013-07-06 om 18.55.06